Kişisel Verilerin Korunması

MAPA MOBİLYA VE AKSESUAR PAZARLAMA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz;

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede üyelik sıfatınız devam ettiği müddet boyunca kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Şirketimiz Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

  • - Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • - İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • - Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • - Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • - İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • - Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepler internet sitemiz üzerinde bulunan Müşteri Hizmetleri İletişim Formunu doldurmak veya 444 4 532 numaraları çağrı merkezimizi aramak suretiyle Şirketimize her zaman aktarılabilir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


  Canlı Destek